Lloguers. Dades importants que cal saber

2017-01-02

La negociació per llogar un habitatge a Barcelona tot i ser un procés menys llarg i rigorós que el de comprar una casa o un pis, no deixa de ser una negociació en la qual cal prestar atenció a diversos detalls tant si es participa en el procés en qualitat d'arrendador, com si es participa en qualitat d'arrendatari.

El contracte d'arrendament ha d'estar clarament redactat i amb clàusules que es trobin dins el marc legislatiu actual. Es recomana que un professional en aquests temes revisi acuradament el contracte abans de la seva signatura i informe amb detalls a les parts participants en la negociació per llogar un pis a Barcelona.

Les dades més importants que has de conèixer:

Segons la Llei d'Arrendaments Urbans vigent, la fiança que es demana als futurs inquilins ha de ser la equivalent al pagament d'una mensualitat, indiferent que l'habitatge es trobi totalment moblat o no.

En el cas que l'arrendatari no utilitzi l'immoble com a habitatge principal llavors l'arrendador podrà demanar una fiança equivalent a dues mensualitats; la devolució de la fiança es pot fer passat un mes de la finalització del contracte i un cop hagi estat comprovat el correcte estat de l'habitatge i pagament de subministraments.

En el cas de la revisió de la renda, la qual només pot actualitzar anualment, se sol prendre com a referència l'índex de preus al consumidor (IPC) encara que també es pot prendre com a referència el percentatge sobre l'import de renda o altres fórmules, si ambdues parts negociants estan d'acord.

En el cas d'obres en l'habitatge, hem de tenir en compte que aquestes poden ser de dos tipus:

  • Obres de conservació: són obres necessàries per mantenir l'habitatge en condicions habitables i no hauran d'afectar el preu de la renda mensual. Si aquestes obres aconsegueixen una durada de més de 20 dies, llavors l'arrendatari tindrà dret a que se li disminueixi en la renda la part proporcional de l'espai de l'habitatge que no pot habitar.
  • Obres de millora: aquest tipus d'obres si poden augmentar el valor de la renda de l'habitatge i el propietari ha de notificar a l'inquilí de les obres amb una antelació mínima de 3 mesos. En aquest cas l'inquilí té dret a una rebaixa en la suma de la renda o una indemnització per les despeses que l'obra els obligui a realitzar. En el cas que les obres es facin transcorreguts els tres anys de l'inici del contracte, la renda podrà pujar un 20% com a màxim.

El llogater per la seva banda haurà d'assumir les obres causades pel deteriorament i ús continu del pis, obres petites i simples com pintar les parets que amb el temps es van embrutant.

Durada dels contractes

La nova Llei d'Arrendaments Urbans diu que la durada dels contractes d'arrendament podrà ser lliurement pactada per les parts.

Es sobrentenderá la durada d'un any per als contractes que no especifiquin la seva vigència temporal i es podrà prorrogar obligatòriament per terminis anuals fins als 3 anys de durada del contracte.

Si necessites ajuda per aconseguir el teu pis de lloguer a Barcelona, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d'atendre't.